Minnesgåvor

Att ge en minnesgåva är ett fint sätt att hedra minnet av en avliden.

Stiftelsen för Insamlingskontroll finns på SFI (öppnas i nytt fönster).

I Sverige finns runt 400 seriösa insamlingsorganisationer som övervakas av Stiftelsen för insamlingskontroll. De känns bland annat igen på att de har plusgiro- / bankgirokonton som börjar på 90. Det enklaste sättet att försäkra sig om att en gåva går till det som man avsett är att använda någon av dessa organisationer.

Stiftelsen kontrollerar bland annat att de insamlade medlen inte äts upp av interna kostnader – minst 75 öre av varje krona måste gå vidare till ändamålet. För de största organisationerna ligger de totala omkostnaderna dock på blygsamma 9 öre per insamlad krona. På SFI finns information vilka organisationer som står under deras kontroll och hur deras räkenskaper ser ut.

  • Livsarkivet
  • SBF
  • Familjesidan