Inför besöket hos oss

Tillsammans med framför allt familjen men även kanske med släkt och/eller vänner diskutera hur man vill att begravningen ska utformas. Det kanske finns speciella önskemål på musik, ceremonin, begravningstransporter eller något annat.

Här några av de förberedelser ni kan göra inför besöket hos oss:

  • Ta med ev. anteckningar om önskemål som den avlidne haft om sin begravning, kanske finns ett ifyllt Livsarkiv i hemmet, Livsarkivet kan även finnas hos begravningsbyrån. Finns det önskemål om jordbegravning eller kremation, musik, klädsel och så vidare, är det bra att förbereda sådant.
  • Funderingar på dödsannonsens utformning. Finns det någon speciell text man vill ha med, en dikt eller en psalmvers? Vilken symbol? Vilka namn ska stå med i annonsen? Ska släkt och vänner uppmanas att i stället för att skaffa blommor till begravningen skänka en summa till något speciellt ändamål?
  • De anhörigas önskemål som rör ceremonin. 
  • Fundera på om man vill ha begravningsbyråns hjälp med att undersöka vilka försäkringar den avlidne har, och annat ev. pappersarbete.
  • Gravplats eller minneslund.
  • Livsarkivet
  • SBF
  • Familjesidan