Förbered annons

Syftet med en dödsannons är inte bara att tillkännage dödsfallet, utan också att tala om var och när begravningen skall äga rum, eller om den skall ske i enskildhet. Man kan även uppmana att ge ett bidrag till något ändamål som var betydelsefullt för den avlidne.

Här hjälper vi Dig i förberedelsen av en döds- eller tackannons.

Denna annons är dock inte tryckfärdig, utan kommer att färdigställas av oss under besöket på hos oss.

Dödsannonser 

Under denna rubrik kan Ni i lugn och ro själva planera hur en annons ska utformas.

Förbered döds- tackannons

Varje tidning har sina egna specifikationer när det gäller typsnitt, uppställning av sörjande, släktskap, verser, ramtjocklek etc. men i stort har alla tidningar samma struktur. Annonsen kan göras enkel- eller dubbelspaltig.

Annonserna läggs med automatik här på hemsidan, men också på www.familjesidan.se (öppnas i nytt fönster) där annonsen kan läsas och skrivas ut var man än befinner sig i världen.

  • Livsarkivet
  • SBF
  • Familjesidan