Rätt hjälp i en svår stund

1. Hur och när man når oss

Våra begravningsbyråer har reglerade öppettider eller tidsbokning, men vi kan tillmötesgå alla önskemål om annan tid för vårt sammanträffande. Vi vet hur viktigt det är att samla alla i familjen när man skall ordna en anförvanters begravning. Om familjen så önskar gör vi gärna hembesök.

2. Vilket åskådningsmaterial vi visar dig

Åskådningsmaterialet på våra begravningsbyråer är särskilt framtaget för att man skall få en god överblick över vilka alternativ som finns att välja mellan. Vi har ett brett sortiment av produkter och tjänster. Vi berättar gärna om vilka olika former av begravningsceremonier, minnesstunder och gravsättningar som finns.

Vi kan visa goda exempel på hur begravningar kan arrangeras, både billigt och mer påkostat. Vi kan också visa hur andra har gjort och vad man kan välja mellan. Vi har information om exempelvis:

 • Kistor och urnor
 • Sång och musikalternativ på  CD
 • Blomsterarrangemang
 • Olika lokalalternativ för ceremonin
 • Döds- och tackannonser
 • Lokaler för minnesstunden
 • Vad den avlidne kan kläs i
 • Menyer och uppdukningar
3. Vad får man med sig hem

När man lämnar oss efter det första besöket, får man med sig ett informativt material, en tydlig dokumentation och en prisuppgift för att hemma kunna gå igenom allt som vi kommit överens om och även det som återstår att bestämma. Därutöver har man goda möjligheter att ändra sig fram till begravningen om man kommer på andra tankar efter besöket.

Man får också med sig några värdefulla skrifter som repeterar vad vi gått igenom. Det är mycket som ska ordnas i samband med ett dödsfall och vår ambition är att informera om allt. Om man vill får man också låna hem vårt överskådliga studiematerial med bilder och idéer.

4. Hur vi tar betalt

Man betalar för det man beställer, varken mer eller mindre. Vi tar betalt för den tid vi ägnar åt dödsboet, den döde och begravningen. Alla utlägg vi gör för dödsboets räkning debiterar vi utan påslag. Det gäller församlingens eventuella avgifter, kostnader för minnesstunden, bärarlag, solister, dödsannonser och så vidare. Alla priser är givetvis inklusive moms och avgifter.

Vi tycker att vår prisinformation är föredömlig och att vår prismodell är en trygghet för dödsboet.

5. Hur vi sköter bårhämtningen

När någon avlider exempelvis i sin bostad eller på en vårdinrättning där bårhus saknas, kan det bli aktuellt med en bårhämtning

eller kistläggning direkt i den utvalda kistan. Alla hämtningar skall ske med respekt för den avlidne.

Det har vi tagit fast på vilket innebär att vi klär oss och uppträder därefter samt använder representativa begravningsbilar.

6. Hur vi sköter omhändertagandet av den avlidne

Att ta hand om en avliden kan gå till på många olika sätt. Men precis som vid bårhämtningen månar vi om respekten för den avlidne liksom om hänsyn till de efterlevande. Det innebär att vår ambition är att den döde görs i ordning i sin kista så snart som möjligt efter dödsfallet och förs till bisättningslokalen. Vi tror att de flesta vill ha det så istället för att den avlidne ligger kvar på ett bårhus.

Vi lägger omsorgsfullt den avlidne i kistan. Vid påklädningen lägger vi särskilt stor vikt vid att visa den avlidne respekt. Vi gör i ordning den avlidne i enlighet med familjens önskemål. Har man egna önskemål om den avlidnes klädsel infriar vi dessa. Likaså om det är någon annan personlig sak som man vill skall följa den avlidne i kistan.

7. Hur vi sköter bisättningen

Bisättning är den del av begravningen som innebär att den avlidne i sin kista förs till den lokal där begravningsceremonin skall ske.

Oftast handlar det om en transport från sjukhusets bårhus till kyrkans eller kapellets bisättningslokal.

8. Hur vi hjälper till med ett personligt avsked

Med personligt avsked menar vi den stund då man får tillfälle att ta farväl av den avlidne i kistan.

Det sker vanligen några dagar före begravningsceremonin. Vi har då gjort i ordning den avlidne på det sätt vi kommit överens om.

Vi lägger stor vikt vid att det personliga avskedet sker i en lugn miljö och de närmaste får möjlighet att vara för sig själva med den döde så länge man vill. Vi hjälper också till med eventuell diktläsning, musik eller annat som man känner skulle vara värdefullt. Liksom om man vill att prästen skall vara med.

9. Hur vi ordnar begravningsceremonin

Visst är det skillnad på olika begravningsceremonier. På våra begravningsbyråer strävar vi efter att varje begravning som arrangeras blir så bra som möjligt. Att familjen och övriga närstående skall känna sig nöjda och trygga men att också övriga begravningsgäster får en upplevelse värd att minnas.

För att uppnå en bra begravning krävs att många detaljer förbereds på rätt sätt. Vi kan hjälpa Er att ordna allt det extra som behövs.

Allt för att man skall känna sig trygg på begravningsdagen.

Vår erfarenhet är att de allra flesta vill ha ett bildminne kvar efteråt. Vi kan hjälpa till med fotografering av arrangemanget.

Ett minnesalbum får man också där hela begravningen med ceremoniprogram och namn på medverkande präst, organist osv. finns med. Liksom en förteckning över de som hedrat den döde med blommor eller minnesgåvor. Ett minne som vi vet att man kommer att få glädje av lång tid efteråt.

10. Hur vi tar hand om allt på begravningsdagen

På begravningsdagen vet vi att de allra flesta känner sig osäkra på vad som skall ske och hur man skall göra. Det gäller både de närmaste och övriga begravningsgäster. Då kan det vara bra att veta att vi alltid finns på plats i god tid före begravningen.

Vi ser till att kistan kommer på plats, liksom alla dekorationer, program och extra ljus mm. Vår målsättning är att allt är klart en halvtimme före utsatt tid.

När gästerna anländer tar vi väl hand om dem och berättar för dem vad som kommer att ske. När det är dags hjälper vi till och anvisar hur avskedet är planerat, hur vi skall gå fram till kistan och hur vi skall lämna kyrkan eller kapellet. Efter begravningen hjälper vi gästerna att ta sig till minnesstunden om en sådan är planerad. Vi ser till att blommorna läggs ut på graven eller i kransgården.

Eventuella band och kort tar vi hand om till gravsättning om vi kommit överens om det.

11. Hur vi ordnar en minnesstund

Även en minnesstund kan ordnas på olika sätt. Ju bättre förberedelser, ju mer minnesvärd blir minnesstunden.

Vi på begravningsbyrån kan ge många goda råd som vi vet att man får glädje av. Givetvis är vi med som värd ifall familjen

så önskar.

12. Hur vi hjälper till med gravsättningen

Om man valt jordbegravning sker gravsättningen oftast direkt i anslutning till ceremonin. Är det långt mellan kyrkan/kapellet och graven ordnar vi en procession med katafalkvagn eller begravningsbil. Många vill då bära kistan själva med hjälp av släkt och vänner.

Vi hjälper i så fall till med goda råd till bärarna innan begravningen börjar. Saknas bärare ordnar vi ett professionellt bärarlag.

Det är en självklar uppgift för oss att ansvara för att även gravsättningen sker värdigt. Om man valt kremationsbegravning följer gravsättningen av urnan en tid därefter. Begravningsbyrån hjälper till med gravsättning av urnan om så önskas.

13. Hur vi ordnar en gravsten på graven

Att resa en gravvård på graven är ett viktigt beslut. Gravvården skall ju stå där som ett minnesmärke, kanske för all framtid.

Därför är det klokt att fråga oss till råds innan man slutligen bestämmer sig. Tillsammans med våra samarbetspartners kan vi vägleda och ge information om vilka möjligheter som finns att sätta en prägel i form av bildmotiv och text på gravvården.

Vi kan också följa med ut på kyrkogården för att visa hur olika stenar ter sig i olika miljöer. Verkligheten är det bästa katalogmaterialet, men det finns naturligtvis också ett bra åskådningsmaterial som man får låna med sig hem för egna studier. På samma sätt som vid planeringen av själva begravningen får man förstås en offert på den sten man önskar.

Det innebär att man därefter har tid på sig att konstatera om man valt rätt eller inte.

14. Hur vi hjälper till med bouppteckning och arvskifte och allt annat juridiskt som måste ordnas

Vid ett dödsfall måste en bouppteckning upprättas. Undantaget är om den avlidnes tillgångar inte överstiger begravningskostnaderna. Då kan det räcka med en dödsboanmälan och detta görs av kommunen. Även om boet är till synes enkelt kan det vara en dyrköpt erfarenhet att inte anlita den expertis som vi på begravningsbyrån har tillgång till när det gäller bouppteckning, dödsboförvaltning och arvskifte.

På juridiska tjänster är det svårt att ge ett fast pris. Däremot kan man få vår prislista där det framgår vad vi tar betalt per timme.

(Förnärvarande har vi ingen egen jurist).

15. Hur vi hjälper till att sälja fastigheter och lösöre

Vid ett dödsfall uppstår många gånger behov av att sälja fastigheter eller lösöre. Ibland klara man uppdelningen inom dödsbodelägarkretsen, ibland tvingas man gå utanför den. Oavsett vad som blir aktuellt i ditt fall kan vi ge dig råd och rekommendationer till seriösa auktionsfirmor och fastighetsmäklare. På så vis slipper man många obehagliga överraskningar efteråt.

Vi kan hjälpa till att ordna allt från tömning av bostäder och förråd, städning samt transporter och försäljning på något auktionsverk.

Vi ser till att man får en informativ och utförlig redovisning efter avslutat uppdrag.

16. Vad vi kan hjälpa till med efter begravningen

Många känner en stor tomhet efter begravningen. Om så önskas förmedlar vi kontakter med föreningar, sorgegrupper, diakonverksamhet mm.

Praktiska detaljer som att hjälpa till med tackkort och utformningen av dem ingår också i våra åtaganden. Liksom att hjälpa till med att spara minnen som fotografier och levnadsbeskrivningar på Internet.

17. Vilken utbildning och vilka referenser har vi

Vi på begravningsbyrån har en mycket god branschutbildning. Alla är utbildade begravningsrådgivare vilket innebär att man dels genomgått en utbildning i regi av Sveriges Begravningsbyråers Förbund (SBF) samt dessutom kontinuerlig fortbildning.

Eftersom våra begravningsbyråer är auktoriserad av Sveriges Begravningsbyråers Förbund har vi dessutom genomgått den s.k. Auktorisationsutbildningen som förbundet kräver.

18. Vilka underleverantörer rekommenderar vi

Vi är noga med vilka samarbetspartners vi rekommenderar. Vi arbetat endast med dem som, precis som vi, har god kunskap och gedigen erfarenhet inom sitt område. Det gäller blomsterhandlare, förtäringsställen, cateringfirmor, sång och musiksolister, bärarlag, tryckeri m.fl. Har man egna önskemål, tar vi förstås hänsyn till dem i första hand.

Många uppskattar att få alla begravningskostnader på en faktura.

Därför garanterar vi inte bara våra underleverantörers arbete utan tar också ansvar för kontroll och betalning av deras fakturor.

19. Vilka garantier lämnar vi

Vår ambition är naturligtvis att det inte skall finnas någon anledning till missnöje med oss. Vi är givetvis inte helt felfria. Att vi vill leva upp till våra ambitioner visar vi genom att alltid ta de kundundersökningar vi gör på största allvar.

Genom auktorisationen ställs många och höga krav på oss. Från omgivningen är också många blickar riktade på oss.

Vi arbetar under tystnadsplikt. Om något ändå skulle gå fel är vi underställda branschens reklamationsnämnd vars utslag drabbar begravningsbyrån mycket hårdare än vad Allmänna Reklamationsnämndens (ARN) gör. Kunden garanteras dessutom alltid ekonomisk ersättning genom en särskild garantifond som förvaltas av Sveriges Begravningsbyråers Förbund, i de fall byrån inte skulle hörsamma något av reklamationsnämndens utslag.

Vi vet att det är svårt att välja begravningsbyrå om man inte tidigare har erfarenhet av någon. Man är därför alltid välkommen att ringa eller besöka oss utan någon som helst förpliktelse. Vi delar frikostigt med oss av vårt informationsmaterial i form av prislistor och informationsskrifter för att det skall vara lättare att fatta beslut om att anlita oss. Om man så vill lämnar vi gärna referenser.

 • Livsarkivet
 • SBF
 • Familjesidan