Nu när arvsskatten är borttagen, vad gäller vid dödsfall?

Måste man fortfarande upprätta bouppteckning även om det enbart finns en arvinge?

Ja, bestämmelserna om bouppteckning finns i ärvdabalken. Det innebär att även om arvskatten har slopats finns det fortfarande kvar en skyldighet för dödsboet att upprätta en bouppteckning. En bouppteckning upprättas bland annat i syfte att:

  • vara grund för kommande arvskifte,
  • förebygga onödiga arvsprocesser,
  • utgöra legitimationshandling för dödsboet,
  • utgöra skydd för arvtagare och legatarier,
  • underlätta för fordringsägare att bevaka sina fodringar.
  • Livsarkivet
  • SBF
  • Familjesidan