Så går det till

Här är några av de saker som sker efter ett dödsfall, beroende på var det har inträffat:

Har dödsfallet skett på ett sjukhus, ombesörjer sjukhuspersonalen att den avlidne kommer till patologens bårkyl.

Sker dödsfallet på annat ställe t.ex. äldreboende finns där personal som kan hjälpa till. När anhöriga har bestämt vilken begravningsbyrå man tänkt anlita kontaktar man denna som då ombesörjer transporten.

Om dödsfallet sker i hemmet skall läkare konstatera dödsfallet på plats. Om obduktion begärs av läkare eller polismyndighet utförs transporten av ett särskilt transportföretag.
Har den avlidne haft ASIH eller Palliativ vård är det sjukvården som ordnar med transport till bårkyl.
Om inte, kontaktas den valda begravningsbyrån som hämtar den avlidne, och vi kan då bestämma möte om dag och tid för att planera inför en begravning.

Anhöriga kontaktar oss på begravningsbyrån när de känner att de orkar med detta, för samtal om den fortsatta planeringen.

Vi på begravningsbyrån ombesörjer transporter dygnet runt – året om.

  • Livsarkivet
  • SBF
  • Familjesidan