Vi är auktoriserade

Vi har underställt oss höga krav på kompetens och etik. Det kanske viktigaste kravet handlar om respekt för den döde och för de efterlevande.

Vi är en begravningsbyrå för alla, oavsett vilka krav man ställer, vilken begravning man vill ordna, omfattningen och innehållet i begravningen. Oavsett vilken prisnivå man tänkt sig, om man bara vill köpa kistan, eller om man vill ha hjälp med allt.

Varje människa är unik. Vår målsättning är därför att utforma ett så personligt avsked som möjligt. Tillsammans med våra erfarna och kunniga rådgivare skräddarsys varje begravning för att uppfylla denna policy.

Man får genom oss också ta del av andras erfarenheter. Man får möjlighet att i lugn och ro studera olika alternativ man har att välja emellan, innan man slutligen bestämmer sig. Vi har tydliga pris- och produktbeskrivningar och man får alltid en prisuppgift med alla detaljer specificerade, liksom ett professionellt informationsmaterial. På så sätt kan man själv avgöra om det är något man vid närmare eftertanke skulle vilja ändra på. Vår prismodell är en trygghet för dödsboet eftersom man endast betalar för den tid vi ägnar dödsboet och begravningsarrangemangen.

Om det passar familjen bättre kommer vi hem till den i stället. Vi är dessutom en auktoriserad begravningsbyrå med allt vad det innebär i fråga om kunskapskrav och konsumenttrygghet.

Läs mer om auktorisationen på förbundets hemsida >>

  • Livsarkivet
  • SBF
  • Familjesidan