Vanliga frågor & svar

Visst kan en man göra detta. Det var vanligt att kvinnorna förr gjorde detta, men det blir vanligare att även männen har en handbukett.

Det är traditionen i bygden som avgör detta, kyrkans vaktmästare och begravningsbyråns representant finns på plats och visar vilken sida du bör sitta på.

Tradition och etikett säger att manliga nära släktingar som make, son, barnbarn, far, bror, syskons söner, far- och morföräldrar, svärson och svåger bär vit slips. (svärson-svåger: en man som är partner till en närmast anhörig får dennes familjestatus). Övriga nära anhöriga som kusin, morbror eller farbror kan också ha vit slips om så önskas. Övriga män har svart slips eller om de vill, grå eller mörkblå för lite mer avlägsen släkt och för vänner och arbetskamrater.

Vits slips är en svensk begravningsmarkering för de närmaste anhöriga, se ovan.
I andra länder har man svart slips vid begravnings oavsett släktskap. Där har sannolikt inte den vita slipsen samma symbolvärde – exempelvis brukar man i filmer se italienska gangsters i mörka skjortor och vita slipsar.
Har man i Sverige den klädseln kommer förmodligen folk tro att man kommer från eller ska gå till en begravning av en närstående.

Vanligt är att begravning äger rum inom två veckor efter dödsfallet. På en del platser kan det dröja ytterligare några veckor. (Enl. lag ska begravning ske inom 1 månad och urnsättning inom 1 år).

Ja, men anhöriga och officianten bör diskutera detta.

Nej, om man hellre vill hålla ceremonin ute i det fria, i den egna trädgården, hemma på gården, på bryggan eller annan plats så går det för det mesta att ordna precis som anhöriga önskar.

Det krävs tillstånd från Länsstyrelsen i det län där det ska ske.

Det finns inga formella krav på en borgerlig begravningsceremoni, officianten vid en borgerlig begravning står ju inte
– som Prästen – som Guds representant utan som en medmänniska som åtagit sig att leda det sista mötet med den döde.
Begravningsförrättaren kan var utsedd av kommunen, en anhörig eller vän.
Många auktoriserade begravningsbyråer har egna officianter som genomgått Sveriges Begravningsbyråers Förbunds utbildning till borgerlig begravningsförrättare.

Har ni andra frågor om begravningar är ni välkomna att kontakta oss.

  • Livsarkivet
  • SBF
  • Familjesidan