Vad kostar en begravning?

Vi ett dödsfall kan man bli lite handlingsförlamad och ställa sig frågan ”Vad gör jag nu”. Vi på begravningsbyrån kan vårt arbete precis som andra yrkesfolk kan sitt, men ingen människa är felfri även om vi på begravningsbyrån försöker ha en 0-tolerans då ett fel/misstag oftast inte går att rätta till.

Vid besöket på begravningsbyrån lyssnar vi på anhörigas önskemål eller om den döde kanske har skrivet ner sina egna tankar och önskemål om sin begravning i Livsarkivet, det sista man då kanske tänker på är priset.

Vad kostar en begravning? är en vanlig fråga vi får – vårt svar får blir:  ”det beror på vad man vill ha vid begravningen”.

Priset har betydelse i slutändan, men det betyder inte att en dyr begravning är mer stilfull än en enkel begravning.

Det viktiga är att man får begravningen så personlig som möjligt och ibland kostar det lite extra.

Vad betyder de olika delkostnaderna i dokumentationen som lämnas till anhöriga vid beställningstillfället?

Bår/kisthämtning:

Är när vi hämtar på den plats där den avlidne finns, första transporten kan vara att vi kör den avlidne till ett bårhus i avvaktan på att kista ska ses ut. Om valet av kista är gjort blir det i stället bisättningstransport. I transporterna ingång vanligtvis en eller två personer gällande bärhjälp samt om hämtning sker under dagtid eller jourtid.

Bisättningstransport:

Andra transporten blir i så fall när vi hämtar den avlidne från bårhuset i den valda kistan och kör till församlingens bisättningslokal i avvaktan på begravning. Transport från bisättningslokal till ceremonilokal och ev. vidare till krematorie bekostas av begravningsavgiften som betalas av alla.

Svepning/kistläggning:

Avser att kistan packas upp på lagret och invändigt görs den i ordning, den avlidne kanske kläs i egna kläder eller i den medföljande helt vita svepdräkten, men kan vara färdigklädd av vårdpersonalen, den avlinde bäddas ner varefter kistlocket skruva fast i underkistan alt. låses med nyckel.

Personligt avsked:

Är när man vill se den avlidne en sista gång, vi bokar kapell/lokal för detta, byter om till för vid tillfället lämpliga kläder, kör till kapellet/lokalen, ställer i ordning med blommor och ljus samt öppnar kistan och ser efter om eventuella förändringar har skett med kroppen, därefter tar vi emot anhöriga, berättar hur det ser ut i kistan och anhöriga får gå in i kapellet/lokalen för att för ett sista personligt avsked, därefter återställer vi i kapellet/lokalen, kör tillbaka till kontoret och byter om.

Ombestyr och exp. kostnader:

Förutom grundarvodet (overheadkostnad som är en indirekt kostnad och innefattar bl.a. hyror, el, värme, vatten, försäkringar, datorer, dataprogram, utbildning, telefoni mm.) kundmottagning med efterföljande kontakter, kontakt med pastorsexp. för bokning av dag och tid för begravningen, själaringning, tacksägelsegudstjänst, ceremonilokal, officiant, organist, solist, gravöppning, blommor och bärare, bokning av lokal för minnesstund och beställning av förtäring, förmedling och utskrift av döds- och tackannonser, utskrift av minnesalbum över blomstergärden, kontakt med skatteverket om intyg för begravning, försäkringsfrågor samt kontroll av debiteringar, telefon, porto samt övriga administrationskostnader.

Representant vid begravning:

Omfattar förutom resan till och från kapellet/kyrkan minst 1 timme innan ceremonin även förberedelsearbete såsom kontroll av kista, blommor, ev. gravplats, dekorera vid båren, genomgång med officiant, organist, solist och vaktmästare samt vara behjälplig under ceremonin, ringa förtäringsstället ang. rätt antal gäster till minnesstunden för ev. justering och slutligen ta ut blommorna till graven eller blomstergården.

Representant vid urnsättning:

Omfattat bl.a. bokning och kontroll av gravöppning, utkvittering av urna, ombyte av kläder, transport till och från kyrkogård samt deltaga vid urnsättningen.

På sidan ”Beställa begravning online” kan man göra olika val och därigenom få fram ett cirka pris.

  • Livsarkivet
  • SBF
  • Familjesidan